Nadgradnja vodovoda za
kakovostno pitno vodo.

Nadgradnja vodovoda za
kakovostno pitno vodo.

Nadgradnja vodovoda za
kakovostno pitno vodo.

Nadgradnja vodovoda za
kakovostno pitno vodo.

Aktualne novice in obvestila

Novozgrajen vodovod Hraše–Ledevnica predstavlja eno najpomembnejših pridobitev komunalne infrastrukture v zadnjih letih

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik in direktor Komunale Radovljica...

Občina Radovljica je ena redkih občin v državi, kjer imajo vsa gospodinjstva možnost priključitve na javni vodovod. V sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop...

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop, katerega osnovni namen je rekonstrukcija in dograditev vodovodnega sistema, prinaša prebivalcem občine Radovljica številne koristi....

Novozgrajeni vodovod v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop v smislu trajnostnega razvoja občine Radovljica predstavlja eno najpomembnejših pridobitev na...

Po opravljenih gradbenih delih za izgradnjo povezovalnega voda Hraše–Ledevnica in nadgradnjo vodohrana Ledevnica se v Radovljici nadaljujejo zaključna dela. Obnovili so asfaltne površine pri Alpskem...

15.11.2016
21.10.2016
14.10.2016
11.10.2016
07.10.2016

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop

Kakovostna vodooskrba ni nekaj danega, zanjo si je potrebno aktivno prizadevati. V ta namen Občina Radovljica izvaja projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. Namen projekta je urediti vodne vire in zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo.