Cilji in učinki

Z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop bomo v občini Radovljica 15.447 prebivalcem, kar predstavlja 81,52 odstotkov vseh prebivalcev občine, zagotovili varnejšo in bolj kakovostno oskrbo s pitno vodo.

Cilji, ki jih bomo z naložbo dosegli:

  • zanesljivejša in varnejša oskrbo s pitno vodo
  • učinkovitejše upravljanje z vodovodnimi sistemi
  • boljša kakovost pitne vode
  • varovanje zdravja prebivalcev
  • boljše tlačne razmere širšega vodovodnega sistema
  • vzpostavitev vodovodnih sistemov za nemoteno oskrbo s pitno vodo
     

Naložba je naravnana trajnostno, saj prinaša boljše razmere tako sedanjim kot prihodnjim generacijam prebivalcev. Boljša kakovost pitne vode bo ugodno vplivala na zdravje ljudi in dvignila kakovost življenja v občini.