Financiranje

Celoten projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je vreden 1.065.060 evrov.

Naložbo sofinancirajo:

  • Evropska unija iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor iz finančne perspektive 2014–2020
  • Občina Radovljica