Izgradnja vodovoda Hraše–Ledevnica je najpomembnejša pridobitev v zadnjih letih za komunalno infrastrukturo Radovljice

petek, 21.10.2016

Občina Radovljica je ena redkih občin v državi, kjer imajo vsa gospodinjstva možnost priključitve na javni vodovod. V sklopu naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop so z izgradnjo povezovalnega vodovoda Hraše–Ledevnica zagotovili še boljšo kakovost, zanesljivost in varnost javne oskrbe s pitno vodo. Novozgrajeni vodovod v smislu trajnostnega razvoja občine Radovljica predstavlja eno najpomembnejših pridobitev na področju komunalne infrastrukture v zadnjih letih.

»Naložba predstavlja temelje za nadaljnji razvoj omrežja na območju občine s širjenjem povezav za oskrbo z vodo v Lipniško dolino. V sklopu naložbe smo spremenili glavni vodni vir, ki je bil doslej zajetje Draga v Begunjah. Z zagonom novega vodovoda bo to vlogo prevzel vodni vir Ovčje jame, ki je izdaten in kakovosten vodni vir v dolini reke Radovne,« poudarja župan Občine Radovljica Ciril Globočnik. V obnovljen vodohran Ledevnica, v bližini Zapuž, so namestili UV-dezinfekcijsko napravo, ki bo zagotavljala mikrobiološko ustreznost pitne vode pred distribucijo po gospodinjstvih. Prednost tovrstnih naprav je, da za pripravo vode ni potrebno dodajanje nikakršnih dezinfekcijskih sredstev, kar je pomembno tako za uporabnike in okolje kot za sistem upravljanja.

Vrednost naložbe, ki jo sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in Občina Radovljica, znaša 1,1 milijona evrov. V letošnjem proračunu občine predstavlja izgradnja vodovoda Hraše–Ledevnica največjo investicijo. Naložba Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop pa ni edina velika investicija, Občina Radovljica v tem in v prihodnjih letih izvaja oz. načrtuje še druge pomembne investicije. »V oktobru smo začeli z nadaljevanjem gradnje nove knjižnice v vrednosti 2,5 milijona evrov. Predviden zaključek gradnje je do leta 2018. V prihodnjem letu načrtujemo tudi obnovo strehe na Klinarjevi hiši v Kropi in obnovo zidu v Grajskem parku v Radovljici. Nadgradili oziroma na novo zgradili bomo tudi nekatere odseke vodovodnega sistema v Radovljici, vodovod v Kamni Gorici, na Brezovici in v Podnartu,« plan investicij pojasnjuje župan Občine Radovljica Ciril Globočnik. V prihodnjem letu načrtujejo močno povečanje obsega sredstev za infrastrukturno vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, saj je bilo v preteklih letih vlaganje na tem področju v Radovljici zaradi velikih projektov izgradnje komunalne infrastrukture okrnjeno.

Gradnja v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je potekala brez večjih težav in se zaključila po terminskem planu. To je bilo mogoče tudi zaradi dobrega sodelovanja vključenih v projekt, kar je potrdil tudi župan Občine Radovljica Ciril Globočnik: »Sodelovanje vseh vpletenih v času gradnje in vseh dajalcev soglasij, vključno z lastniki zemljišč in prebivalci, je bilo v času gradnje novega vodovodnega sistema zelo korektno in brez večjih zapletov. Vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri izvedbi te investicije, se iskreno zahvaljujem za potrpežljivost zaradi nevšečnosti v času gradbenih del.«

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 ____________________________

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 21. oktobra 2016.