Na območju občine Radovljica oskrba s pitno vodo na visoki ravni

torek, 11.10.2016

Novozgrajeni vodovod v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop v smislu trajnostnega razvoja občine Radovljica predstavlja eno najpomembnejših pridobitev na področju širjenja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v zadnjih letih. Na Komunali Radovljica, ki je bodoča upravljavka novega vodovodnega sistema, ocenjujejo, da obratovanje novega sistema ne bo vplivalo na ceno pitne vode, a se bosta zaradi povečanja vrednosti komunalne infrastrukture nekoliko zvišali amortizacija in posledično omrežnina za oskrbo s pitno vodo.

Stanje oskrbe z vodo lahko ocenjujemo po nekaj ključnih parametrih: kakovost pitne vode, zanesljivost oskrbe s pitno vodo, dostopnost do pitne vode, ekonomičnost in trajnostna naravnanost oskrbe s pitno vodo. Bojan Gašperin, vodja dejavnosti vodovoda in kanalizacije na Komunali Radovljica, je povedal: »Po naši oceni je po vseh teh parametrih oskrba s pitno vodo na območju občine Radovljica na visoki ravni in je primerljiva z najbolj urejenimi v državi.«

Z omenjenim projektom so v Radovljici rešili problem nekaterih ozkih grl v sistemu. Spremenili so tudi glavni vodni vir, ki je bil do sedaj zajetje Draga v Begunjah, z zagonom novega vodovoda pa bo to vlogo prevzelo zajetje Ovčje jame v občini Gorje. Omenjene izboljšave bodo zagotavljale še dodatno zanesljivost v oskrbi z vodo. Ob zagonu novega vodovoda bo potrebno na delujočem omrežju opraviti še nekaj hidravličnih prilagoditev. V krajšem prehodnem obdobju bodo na omrežju na območju Lesc, Radovljice in okolice možna manjša nihanja tlaka, lahko bo prišlo tudi do krajših prekinitev oskrbe. Po zaključku vseh del na Komunali Radovljica pričakujejo, da tudi v času večje suše ne bo težav z zadostnim tlakom niti v najvišjih nadstropjih v Radovljici. Prav tako menijo, da ne bi smelo prihajati do motenj pri oskrbi niti v primeru večjih okvar na sistemu.

Po zaključku projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop pa bodo izvedene še nekatere druge obnove in nadgradnje v občini Radovljica in sosednjih občinah. Ob gradnji kanalizacije v Kamni Gorici se bo gradil tudi vodovod, najprej od Lipnice do Kamne Gorice, nato pa še v samem naselju Kamna Gorica. V obdobju 2017–2018 je načrtovana  gradnja vodovoda na Brezovici in obnova vodovoda na delu Langusove ulice v Radovljici, v Podnartu in na Cesti na Jezerca v Radovljici bo sočasno z gradnjo pločnika ob glavni cesti obnovljen oz. na novo zgrajen tudi  vodovod.  V naslednjih letih občine Gorje, Bled in Radovljica načrtujejo tudi izgradnjo objekta za pripravo pitne vode na skupnem vodnem viru Ovčje jame v občini Gorje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

_________________

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 11. oktobra 2016.