Nadgradnja vodovoda v Radovljici se kljub muhastemu vremenu uspešno bliža koncu

petek, 07.10.2016

Po opravljenih gradbenih delih za izgradnjo povezovalnega voda Hraše–Ledevnica in nadgradnjo vodohrana Ledevnica se v Radovljici nadaljujejo zaključna dela. Obnovili so asfaltne površine pri Alpskem letalskem centru Lesce in vozišče v Novi vasi ter v vodohranu Ledevnica priključili električni priključek za delovanje UV dezinfekcijske naprave. Opravili so še druga nujna dodatna dela, med katerimi so tudi prevezave vodov in obnova salonitnih cevi. Sledi ureditev terena v okolici vodohrana Ledevnica, ki vključuje nasip brežin in postavitev zaščitne ograje z vhodnimi vrati. Izvedli bodo še določene popravke na kmetijskih površinah, kot so humusiranje in dodatno sejanje trave.

Pri gradnji novega povezovalnega vodovoda Hraše–Ledevnica v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop so se izbrani izvajalci gradbenih del soočali z vremenskimi težavami. Obdobje od začetka aprila, ko so začeli z deli, pa do sredine junija je bilo letos namreč nadpovprečno deževno, deževalo je skoraj vsak dan, večkrat tudi ponoči. Podatke o intenzivnosti in količini padavin, ki so jih izvajalci gradnje pridobili od Agencije RS za okolje, so pokazali, da je bilo to obdobje v primerjavi s prejšnjimi leti neobičajno bolj deževno. Zaradi padavin je bil teren razmočen in neprimeren za izvajanje gradbenih del.

Trasa novega kanala večinoma poteka čez neutrjene kmetijske površine, čez travnike, njive in ozke makadamske poti. Če bi na teh površinah delali kljub razmočenemu terenu, bi bila dela upočasnjena, lastnikom zemljišč in kmetom pa bi povzročili nepopravljivo škodo. Potrebna bi bila večja površina obdelave in kasneje sanacije travnikov, njiv ter ostalih površin. S tem bi nastali dodatni stroški, kakovost gradnje pa bi se zmanjšala.

Zaradi škode, ki bi jo vsi vpleteni utrpeli, so se pri Gorenjski gradbeni družbi, ki je bila izvajalec del pri projektu, odločili, da del ne bodo izvajali ob dnevih, ko teren ni primeren. Tako je prišlo do zamud, ki pa so jih nadoknadili z različnimi ukrepi v nadaljevanju projekta. Od druge polovice junija do konca gradbenih del v septembru so delali tudi ob vikendih, vse sobote, prav tako skoraj vse nedelje, podaljšali so tudi delovni čas na deset do dvanajst ur. Da bi delo končali po terminskem planu, so povečali tudi število ekip na terenu. Delali so z dvema do tremi ekipami hkrati na več lokacijah, pri čemer je ena ekipa štela dva velika bagra, valjar-jež in tri do štiri delavce. »Ponosni smo, da smo projekt dokončali do pogodbenega roka kljub zamudam zaradi razmočenega terena,« je povedal Brane Markelj, odgovorni vodja del projekta iz Gorenjske gradbene družbe.

Uresničitev projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop prinaša občini Radovljica in njenim prebivalcem dolgoročno zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

___________________

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 7. oktobra 2016.