Trajnostni učinki naložbe v oskrbo s pitno vodo v Radovljici

petek, 14.10.2016

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop, katerega osnovni namen je rekonstrukcija in dograditev vodovodnega sistema, prinaša prebivalcem občine Radovljica številne koristi. Nadgradnja infrastrukture bo omogočila doseganje ustreznih okoljskih standardov, ki so bistvenega pomena za občino. Projekt zagotavlja varnejšo in kakovostnejšo oskrbo za več kot 80 odstotkov vseh prebivalcev občine. Izboljšave vodovodnega sistema, ki jih prinaša ta trajnostno naravnan projekt, bodo pozitivno vplivale na zdravje ljudi in splošno kakovost življenja tako sedanjih kot prihodnjih prebivalcev občine.

Naložbo poleg Občine Radovljica sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Cilji, ki so si jih v občini s tem projektom zastavili, so tako usklajeni s ključnimi cilji Republike Slovenije na področju oskrbe s pitno vodo in izhajajo iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo.

Strateški cilji naložbe Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop:

  • zgraditi vodovodno omrežje, ki bo omogočilo zanesljivo in varno oskrbo s pitno vodo,
  • povečana učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi,
  • ureditev vodovodnih sistemov in vodnih virov z vidika kakovosti pitne vode,
  • varovanje zdravja prebivalcev,
  • vzpostavitev vodovodnih sistemov, ki bodo zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno vodo ne glede na stanje posameznega vodnega vira.

Kaj torej naložba konkretno prinaša?

V sklopu projekta je bil zgrajen povezovalni kanal Hraše–Ledevnica, ki v skupni dolžini meri 2.470 metrov. Pomembna je tudi rekonstrukcija vodohrana Ledevnica s kapaciteto 800 kubičnih metrov. V vodohran je vgrajena sodobna tehnologija za pripravo mikrobiološko ustrezne pitne vode. Tehnologija vključuje dezinfekcijsko napravo s kapaciteto 100 l/s, ki deluje na ultravijolično svetlobo, in napravo za analiziranje ostanka dezinfekcijskega sredstva.

Kaj naložba pomeni v širšem smislu razvoja?

Naložba zagotavlja zanesljiv in učinkovit sistem oskrbe s pitno vodo ter nadgradnjo vodovodnega omrežja, s čimer zagotavlja enakomernejši razvoj občine Radovljica. Naložba pomeni tudi podporo pri razvoju turizma in ostalih gospodarskih dejavnosti v prostoru.

Izboljšave, ki jih naložba prinaša:

  • boljše možnosti nadomeščanja vodnih virov zaradi onesnaženj ali morebitnih okvar na cevovodih in objektih vodovodnega sistema,
  • večja celovitost sistema,
  • lažji nadzor nad kakovostjo vode,
  • nemotena vodooskrba,
  • izboljšanje tlačnih razmere v naseljih Radovljica, Lesce, Begunje in Nova vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

_____________

Članek je bil objavljen v Gorenjskem glasu, 14. oktobra 2016.