Zagotovljena zanesljivejša in varnejša oskrba s pitno vodo v občini Radovljica

torek, 15.11.2016

Novozgrajen vodovod Hraše–Ledevnica predstavlja eno najpomembnejših pridobitev komunalne infrastrukture v zadnjih letih

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik in direktor Komunale Radovljica Matija Žiberna sta novinarjem danes predstavila dosežene rezultate projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. Spregovorila sta o pozitivnih učinkih projekta za ljudi, okolje in nadaljnji razvoj občine. Investicija predstavlja nadgradnjo vodovodnega sistema s ciljem dolgoročno zanesljivejše in varnejše oskrbe prebivalcev s kakovostno pitno vodo.

S projektom Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop so v občini Radovljica izgradili nov povezovalni vodovod Hraše–Ledevnica in nadgradili obstoječi vodohran Ledevnica. Gradnja je potekala od marca do septembra letos, projekt pa se zaključuje konec tega meseca. Z novim vodovodnim kanalom so spremenili glavni vodni vir, ki je bil doslej zajetje Draga v Begunjah. Z zagonom novega vodovoda bodo to vlogo prevzele Ovčje jame, izdaten in kakovosten vodni vir v dolini Radovne. V vodohran so vgradili sodobno tehnologijo za pripravo ustrezne pitne vode brez dodajanja dezinfekcijskih sredstev. Uspešna izvedba projekta pomeni zagotovitev varnejše in kakovostnejše oskrbe s pitno vodo skoraj 82 odstotkom prebivalcev občine Radovljica.

Župan Ciril Globočnik je ob zaključevanju projekta povedal: »Občina Radovljica je ena redkih v državi, kjer imajo vsa gospodinjstva možnost priključitve na javni vodovod. Z izgradnjo povezovalnega vodovoda Hraše‒Ledevnica pa smo zagotovili še boljšo kakovost, zanesljivost in varnost javne oskrbe s pitno vodo. Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop je pomembna pridobitev za naše občanke in občane, pomeni pa tudi dobro osnovo za nadaljnji razvoj vodovodnega omrežja na območju Radovljice in sosednjih občin.«

Kot je poudaril direktor Komunale Radovljica, ki upravlja z vodovodnim omrežjem, so z izvedbo projekta rešili nekaj ozkih grl v sistemu. Z nadgradnjo bodo lahko zagotavljali še dodatno zanesljivost oskrbe s pitno vodo. Odslej tudi v sušnih mesecih ne pričakujejo več težav z zadostnim tlakom v ceveh, motenj ne pričakujejo niti v primeru večjih okvar na sistemu. Pri tem poudarjajo, da so za kakovostno vodooskrbo ključni nenehna skrb za novogradnje, rekonstrukcije in redno vzdrževanje.

Vrednost projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop znaša 1,1 milijona evrov. Projekt sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 2014–2020 ter Občina Radovljica.