O projektu

Obstoječ vodovodni sistem v občini Radovljica ne zagotavlja več kakovostne vodooskrbe. Cevovodi so dotrajani in prihaja do pogostih okvar. Pretočnost vode je neustrezna, prebivalci pa se občasno soočajo z nezadostnimi količinami vode in tudi z oporečno pitno vodo.

Za zagotovitev nemotene oskrbe prebivalcev s čisto in zdravo pitno vodo v občini Radovljica izvajamo projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 2. sklop. Z naložbo bomo nadgradili vodovodni sistem in ga hidravlično izboljšali. S tem bomo zagotovili varno oskrbo s kakovostno pitno vodo ne glede na razmere posameznih vodnih virov, ki napajajo sistem.

V sklopu projekta bomo:

  • zgradili nov povezovalni vodovod Hraše – Ledevnica v skupni dolžini 2.470 metrov
  • obnovili vodohran Ledevnica s kapaciteto 800 kubičnih metrov
     

Izvedba in potek gradnje

Gradbena dela na projektu izvaja podjetje Gorenjska gradbena družba. Nadzor del opravlja podjetje USZ inženiring.

Z gradbenimi deli so izvajalci začeli marca 2016, zaključili pa jih bodo predvidoma do konca novembra 2016.

Po zaključku projekta bo novo vodovodno infrastrukturo upravljala Komunala Radovljica.